For Kommuner/offentlige tjenester 

Vestro helse har lang erfaring med å tilby veiledning i den kommunale sektor. Vi tilbyr fokusert veiledning knyttet til de temaene som kommunen møter i sitt tilbud innen psykisk helse. Vi har også lang erfaring med konflikthåndtering, i møte med f.eks omorganiseringssprosesser. 

Vi tror at veiledning, undervisning og implementering er en kontinuerlig prosess, vi kjenner til hva som skal til for å fremme endringer. Vi tror at de beste tilbudene kan gis i samarbeid med den enkelte kommune. 

Vi har gode erfaringer med å arrangere fagdager for kommunale tjenestetilbydere. Våre psykologer har levert undervisning til blant annet Orkdal, Namsos, Trondheim, Arendal, Skien, Nes, Aurskog Høland, Holmestrand, Re, Lier og Drammen kommune.

Vi har både spisskompetanse på tidlig innsats for barn og ungdom,  den profesjonelle barnesamtalen,  tilknytningsproblematikk og tverrfaglig - tverretatlig samarbeid, tiltaksutbygging og omstillingsprosesser.

Tema for veiledning

  • Prosjektledelse
  • Tverretatelig samarbeid
  • Kompetanseutvikling
  • Tiltaksutvikling
  • Omorganiserings prosesser
  • Tidlig innsats barn- og ungdom
  • Tilknytningsproblematikk
  • Den profesjonelle barnesamtalen
  • Veiledning i sammensatte saker 

Ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan finne frem til et godt tilbud til din kommune. 

Veiledning av helsepersonell

Våre psykologer tilbyr veiledning til helsepersonell innen psykisk helsevern, familieterapeuter under utdanning og for fagpersoner med prosjekt ansvar. Vi har lang erfaring med å veilede ledere i kommunale hjelpetjenester.


Veiledning av psykologer under spesialisering

Vi tilbyr veiledning med psykologspesialist for psykologer under spesialisering. Veiledningen godkjennes av Norsk Psykologforening både individuelt og i grupper. Vi følger aktuelle retningslinjer gitt av NPF. Er det behov for tilrettelegging, har vi tett dialog med NPF for å finne frem til best løsning.


Kontakt oss i dag, slik at vi kan gi deg et godt veiledningstilbud.