Voksne

Vi tilbyr et bredt spekter av individualsamtaler som tar sikte på å kartlegge psykisk helse – igangsette tiltak og behandling innenfor våre rammer eller hjelp til å finne frem i systemet, med henvisning videre i samarbeid med din fastlege. Ønsker du hjelp med den situasjonen du står i nå, eller tidligere hendelser som påvirker deg i dag.Ta kontakt med oss så hjelper vi deg på veien videre. 


Noen vanlige problemstillinger

depresjon - angst - utbrenthet - stress - samarbeids konflikter - sorgreaksjoner - dårlig selvtillit - selvskading - panikkangst - spiseforstyrrelser - ønske om livsstilsendring - fobier - samlivsproblematikk - ensomhet - ønske om bedret livskvalitet.

Samlivsbrudd

Her fokuserer vi på ivareta både de voksne og barna i et samlivsbrudd, vi bidrar til konfliktdemping og tilrettelegger for å i vareta en god dialog i akutte livskriser.

Parterapi

Forebyggende tiltak for å styrke parforholdet. Hjelp til bedret dialog og kommunikasjon, foreldreveiledning, hjelp til å takle livshendelser som blir en byrde i parforholdet, revitalisering av intimitet og hjelp til å komme ut av dårlige mønstre.

Selvinnsikt og refleksjon

Du kan investere i din psykiske helse ved å ha kunnskap om dine ressurser og snublerøtter – det å vite hva du kan gjøre i møte med belastninger og hvordan du kan bruke gode mestringsstrategier, når du trenger det mest. På denne måten kan du skadebegrense i møte med livskriser, og forebygge symptomutvikling.

Belastninger i arbeidslivet

Stressmestring - utbrenthet - opplevelse av å møte veggen.

Håndtering av konflikter knyttet til arbeidsplassen.

Hjelp til bedret kommunikasjonsevner, dialog og formidling.