Terapi fører til bedre livskvalitet - Terapi skal være givende, inspirerende og morsomt!

Hva er terapi?

All terapi handler om å hjelpe deg til å forholde deg til de vanskelighetene livet byr på, på en best mulig måte, slik at du mestrer og trygges i den situasjonen du er i, lærer av den – får til å utvikle deg på en god måte. 

Hovedformålet med terapi, utover det å løse problemer og dempe symptomer, er å bli kjent med seg selv og å forstå seg selv bedre.

Som mennesker er vi kultivert frem til å reagere på bestemte måter – disse reaksjonene kan senere virke saboterende, og hindre oss i å velge godt for oss selv. I terapi leter vi frem til disse mønstrene og hjelper deg til å forstå hvordan slike mønstre påvirker deg, hvordan du kan velge alternative løsninger, og hvordan du kan kommunisere ut til andre - hvordan du har det og hvorfor du handler som du gjør.


Terapi hjelper deg til å regulere egne følelsesreaksjoner slik at du bedre kan koble på fornuften – noe som gir deg et bedre grunnlag for å ta gode valg videre i livet. 

Gode valg gir deg en stødigere kurs på veien videre mot et godt liv. Terapi lærer deg å hente frem denne kompetansen i møte med nye utfordringer og livsbelastninger.

Terapi er en god investering i din psykiske helse.