Barn

Vestro helse har spisskompetanse på barneperspektivet. Både når det gjelder veiledning og oppfølging av foreldre, eller det gjelder barnet. Vi har dyktige psykologer som kan utrede og behandle barn, tilby hjelpetiltak og god oppfølging. Vi tilbyr også veiledning rundt bekymring for barn, veiledning i foreldrerollen, hjelp til henvisning til videre utredning, rådgivning i forhold til tiltak og tiltaksutbygging.

Vi tilbyr barnesamtaler, formidlingshjelp til barn som opplever kriser, samlivsbrudd, sorg, etc. Dersom foreldre strever enten med psykisk - eller somatisk helse kan det være en god ide å følge barna litt tettere opp en periode.

Vestro helse tilbyr også undervisning, kurs og foredrag på temaene spedbarnets nevroaffektive utvikling, tilknyttningsproblematikk, barnesamtalen og affektregulering.


Ungdom

Vestro helse har lang erfaring med behandling av ungdom. Ikke bare tilbyr vi kompetente fagpersoner som kan bidra inn i problemstillinger som ofte opptar ungdom, men også oppfølging og hjelp til tiltak, rådgivning i forhold til identitetsutvikling, og bekymring rundt egen psykiske helse. 

Vi tilbyr foreldreveiledning i forhold til utfordringer spesielt knyttet til pubertet. Vi har god erfaring med familieterapeutiske tiltak inn i familier hvor ungdom strever, og hjelper familien til å mobilisere sine resursser slik at en bekymringsful utvikling kan snus. Vi har miljøterapeutiske ressurser som kan benyttes både til direkte oppfølging av ungdom og veilede kommunale tjenestetilbydere.