Vi tilbyr

Håp om at endring er mulig og innenfor rekkevidde. Motivasjon til å arbeide mot en god løsning. Hjelp til å sortere, få oversikt i tankene. Ro til å samle krefter og bli oppmerksom på hva som kan gi påfyll.

Vi tar tak i alle typer problemer, symptomer og livssituasjoner.

Vestro helse gir et helhetlig tilbud, tilpasset hvor du er i livet.


  • Hvorfor skal det være slik at du må vente på å få hjelp?
  • Hvorfor skal det være slik at du som klient opplever maktesløshet i møte med ”systemet”?
  • Hvorfor skal det være slik at du har minst å si om din egen behandling?
  • Hva gjør du når krisen oppstår utenfor kontortid?

Ta kontakt med oss i dag!

Vestro helse - psykologtjenester - kort ventetid - tilpasset ditt behov