Vestro helse AS ble startet i 2012

Vestro helse setter sammen tverrfaglige team ved behov og etterspørsel. Vi har et stort nettverk av dyktige fagpersoner med ulik bakgrunn.

Fagansvarlig Psykolog, Wibeke J. Hansteensen 

Psykolog MNPF, med faglig fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi, klinisk samfunnspsykologi, samt videreutdanning i sakkyndighetsarbeid og familieterapi. Har arbeidet i feltet barn- og unges psykiske helse i 15 år, har jobbet i spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog, og som koordinator/ prosjektleder i regjeringens satsing: “Barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre”. Jobbet for RVTS-Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med veiledning og formidling av Traumebevisst omsorg, Handlekraft, Vidsynt, og ulike kompetansehevingsprogram i regi av RVTS-Sør. Lang erfaring med individuell behandling og oppfølging av voksne, ungdom og barn. Tilbyr blant annet parterapi, familieterapi, sorgbearbeiding, behandling av utbrenthet, angst, fobier, depresjon, samt håndtering av livskriser. Tilbyr også undervisning, kurs og foredrag innen temaene: Traumebevisst fokus, tilknytning, nevroaffektiv utvikling, barns utvikling, samtaler med barn og unge, kommunikasjon, krisehåndtering og livsmestring. Lang erfaring med veiledning til kommunaletjenester, skoler, fosterhjem og private foretak. 

E-post Wibeke Hansteensen


Daglig Leder, Hege Blomberg 

PR og markedskommunikasjons utdannet ved Handelshøyskolen BI og Vernepleier ved Høyskolen i Akershus. Lang erfaring fra privat næringsliv, samt innen psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom. Erfaring med individuell behandling og oppfølging, med særlig fokus på ungdom og unge voksne, med alvorlig psykiske lidelser, som personlighetsforstyrrelser, selvskading, spiseforstyrrelser, rus og dobbelt diagnoser. Erfaring fra psykiskhelsevern for voksne, med både alvorlige og kroniske diagnoser. Hatt et spesielt fokus på barn som pårørende og oppfølging av unge med 'drop-out' problematikk. Erfaring med tiltaksutvikling, og gjennomføring av tiltak for samme målgruppe. I tillegg til dette, erfaring med behandling av familier hvor ungdommene er symptombærere. 

E-post Hege Blomberg

    

Vestro helse - psykologtjenester - kort ventetid - tilpasset ditt behov