Bedrifter

Din bedrift trenger at du fungerer optimalt. Det er enkelt å kommunisere og forstå at en ansatt som legges akutt inn på sykehus, trenger ro, omsorg og hjelp. Det er mye vanskeligere å ha en god dialog og få tilrettelagt en arbeidssituasjon, om det er den psykiske helsen som ikke fungerer optimalt. Konsekvensen for bedriften kan være lik, uavhengig av årsak. 

På lik linje med at en sund livsstil forebygger sykdommer, fysisk – finnes det gode forebyggingsstrategier, som bidrar til en bedre psykisk helse, og som virker som en buffer, når livskriser oppstår.

Arbeid handler ikke bare om lønn, det handler også om felleskap, relasjoner til kollegaer, det handler om å finne gode løsninger. Det handler ikke bare om dialog, det handler også om å kjenne de menneskene man skal samarbeide med, ha respekt og tillit til, og evne til, også i belastede livsperioder, å kommunisere på en god måte. Den viktigste ressursen arbeid gir enkeltmennesket, er muligheten for å lykkes på en arena hvor det er mulig å bli sett og bekreftet for det man legger mye tid, energi og prestasjon i å få til.

Vestro helse tilbyr ulike pakker som setter fokus på psykisk helse i din bedrift. Vi tilbyr kartlegging, og oppfølging av fokusområdene som på sikt kan utgjøre en risiko for psykisk uhelse.

Vi bidrar inn både med undervisning, dialoggrupper, veiledning og gir tilbud om enkeltsamtaler ved behov. Vi har god erfaring med å jobbe i større organisasjoner, både med konfliktløsing, og samarbeid, vi har også erfaring med lederveiledning, og med aktivt arbeid for å ivareta psykisk helse for ansatte.

Vi vet at det ikke holder å ha teambuilding for å få til et godt samarbeid. Vi vet at endringer tar tid, og tilbyr derfor pakker som implementerer endringene. Vi tilbyr dette til store, mellomstore og små bedrifter.Vi tror at våre tjenester blir best når vi samarbeider med bedriften i forkant av et pakketilbud.

Ta kontakt med oss – så finner vi frem til det beste tilbudet til din bedrift.