Vestro helse - psykologtjenester

Vestro Helse er en privat psykologtjeneste og har derfor kort ventetid og høy fleksibilitet i møte med sammensatte problemer.

Du trenger ingen henvisning fra fastlegen din.

Vestro Helse har et stort nettverk av dyktige fagpersoner med ulik bakgrunn. Vi tilbyr utredning, behandling, oppfølging, veiledning og rådgivning tilpasset dine behov.

Ta kontakt med oss i dag så finner vi en løsning sammen!


  • Privatkunder- Vi tar tak i alle typer problemer, symptomer og livssituasjoner. Vi gir et helhetlig tilbud, tilpasset hvor du er i livet.
  • Bedriftskunder Vi tilbyr undervisning, dialoggrupper, veiledning og enkeltsamtaler ved behov. Vi har god erfaring med å jobbe i større organisasjoner, både med konfliktløsing og samarbeid, lederveiledning, og med aktivt arbeid for å ivareta psykisk helse for ansatte. 
  • Veiledning av helsepersonell. Vi tilbyr også veiledning av psykologer under spesialisering.


Vestro helse - psykologtjenester - kort ventetid - tilpasset ditt behov